Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

Văn phòng UBND thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố, hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa", từ ngày 1/8/2019 các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND thành phố sẽ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong cuộc họp, hội nghị, hội thảo và hoạt động khác tại Văn phòng UBND thành phố.
Ông Nguyễn Kim Pha - Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết, thời gian tới đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai nhựa trong cơ quan và khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, chỉ sử dụng các bình nước thể tích lớn (> 20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng, sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện môi trường; không dùng ly nhựa, ống hút nhựa… sử dụng một lần trong tất cả hoạt động hàng ngày của Văn phòng UBND thành phố.

Comments